Uvijeti korištenja i odredbe web stranice (Povrati i reklamacije)

Podaci o obrtu i kontakt

AROMAVITA-BELLADONNA, obrt za uljepšavanje
Frana Kurelca 5, 42000 Varaždin
OIB:95781187910, vl. Marija Weinberger
mobitel: 0916252524, e-mail: [email protected], web: uljepsaj.me

Uljepsaj.me web shop djeluje sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, zakonu Republike Hrvatske kojim se štite osnovna prava potrošača pri kupnji proizvoda i usluga. Pri primitku robe i/ili digitalnog poklon bona / vouchera molimo Vas da provjerite ispravnost narudžbe. Molimo Vas da usporedite primljene artikle sa računom, te ako nešto nedostaje odmah to napomenite Vašem dostavljaču ili nas nazovite na 0916252524, jer naknadne reklamacije ne uvažavamo.

• POKLON BONOVI, VOUCHERI, EDUKACIJE I DIGITALNI SADRŽAJI

Poklon bonove, vouchere, edukacije i ostale digitalne sadržaje nakon kupovine nije moguće vratiti te se za njih ne vrši povrat uplaćenog novca ili zamjena za drugi proizvod, osim ako je na poklon bonu ili voucheru drugačije naznačeno.

Poklon bonovi i voucheri imaju rok važenja od 45 dana te se moraju početi koristiti unutar tog roka. Preostali iznos poklon bona ili vouchera vrijedi 45 dana od početka korištenja, a najdulje 90 dana od datuma kupnje. Na poklon bonove/vouchere nije moguće ostvariti ili koristiti dodatni popust, te ih nije moguće kombinirati sa drugim trenutnim akcijama i/ili popustima.

Od iznosa poklon bona/vouchera odbija se puna cijena usluge / proizvoda po trenutno važećem cjeniku.

• JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA O KUPOPRODAJI

Kupac ima pravo ne navodeći za to razlog, raskinuti ugovor o kupoprodaji u roku od 90 dana od dana preuzimanja robe.
Kupac nema pravo na jednostrani raskid ugovora tj. povrat kupljenog proizvoda u roku od 90 dana ako je predmet kupnje zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, a bila je otpečaćena nakon dostave. Preduvjet jednostranog raskida Ugovora jest da roba nije korištena te da se nalazi u originalnoj zapakiranoj ambalaži.
Da bi ostvario pravo na jednostrani raskid, kupac mora prije isteka navedenog roka trgovcu pisano dostaviti obavijest u kojoj navodi da raskida ugovor i to putem obrasca za jednostrani raskid ugovora ili putem bilo koje nedvosmislene izjave kojom izražava svoju volju da raskine ugovor. Obrazac o jednostranom raskidu ugovora možete preuzeti OVDJE. Izjavu o raskidu ugovora/obrazac kupac je dužan poslati uz originalni račun, prije isteka predviđenog roka za raskid ugovora, i to elektroničkim putem na e-mail adresu trgovca: [email protected].
U slučaju raskida ugovora, svaka je strana dužna vratiti drugoj ono što je primila na temelju Ugovora. Kupac je dužan vratiti primljenu robu bez odgađanja, a najkasnije u roku 90 dana od kada je obavijestio trgovca o svojoj odluci da raskine ugovor.
U slučaju da koristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora, kupac snosi trošak vraćanja robe te snosi trošak svakog umanjenja vrijednosti robe; otpakirana roba, izgubljena dokumentacija i dijelovi, oštećenja, korištenje robe i slično, osim onoga koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

• TROŠKOVI POVRATA ROBE

1. Nakon preuzimanja robe kupac može u roku od 90 dana vratiti preuzetu robu prodavatelju pod sljedećim uvjetima:

1.1. Ako je proizvod neotvaran, nekorišten i u originalnom pakiranju. Za proizvod koji je otpečaćen prodavatelj nije dužan izvršiti povrat sredstava.

1.2. Ako je proizvod korišten, prodavatelj nije dužan izvršiti povrat uplaćenih sredstava.

2. Prodavatelj određuje u koju kategoriju spada vraćeni proizvod nakon što mu ga kupac vrati.

3. Proizvod koji bude oštećen te onaj koji nema jamstvo i svu pripadajuću dokumentaciju koja je bila u proizvodu nakon što ga je kupac preuzeo, prodavatelj nema obvezu preuzeti u povratu, te nema obvezu povrata uplaćene kupoprodajne cijene.

4. U slučaju da kupac naruči robu i odbije je primiti, prodavatelj ima pravo tražiti od kupca nadoknadu poštanskih i vlastitih manipulativnih troškova.

5. Povrat novca prodavatelj može izvršiti tek nakon što od kupca zaprimi vraćene proizvode, i to u roku od 14 dana.

• REKLAMACIJE ROBE S NEDOSTATKOM

Kupac ima pravo na povrat odnosno zamjenu robe u sljedećim slučajevima:
• isporuka robe koja nije naručena
• isporuka robe kojoj je istekao rok trajanja
• isporuka robe koja ima grešku ili oštećenja

Sukladno čl. 10 Zakona o zaštiti potrošača, omogućujemo kupcu slanje prigovora na e-mail adresu [email protected] ili putem pošte na adresu Aromavita Bella Dona, Frana Kurelca 5, 42000 Varaždin. Na sve zaprimljene prigovore odgovorit ćemo u što kraćem roku, no najkasnije u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora.
Povrat u slučaju reklamacije robe s nedostatkom se vrši tako da nakon zaprimanja prigovora, u dogovoru s kupcem, kupac o svom trošku vrši povrat proizvoda u originalnoj ambalaži, prikladno zapakirano.
Reklamacija će se smatrati valjanom ako se pregledom proizvoda i eventualnim vještačenjem, utvrdi da odgovara uvjetima za reklamaciju sukladno Zakonu o obveznim odnosima i Zakonu o zaštiti potrošača.
Ako je reklamacija pravovaljana, o našem trošku zamijenit ćemo robu za istovjetnu bez nedostataka ili vratiti cjelokupan iznos koji je plaćen za proizvod.
U slučaju da reklamacija nije pravovaljana, tj. ako se prigovor potrošača odbije, kupac koji je uputio prigovor snosit će trošak ponovne dostave kupljenog proizvoda na adresu kupca.

Košarica
Scroll to Top